ایران کامپیوتر. مدرسه

 

Iran Computer School

 

www.irancomputerschool.com

 

 

Email:

enquiries@irancomputerschool.com

 

تدریس خصوص و گروهی با مناسبترین قیمت

 

Individual and group tuition at
competitive prices.


ما تشویق می نماییم دانش آموزان را برای
رسیدن به مدارج بالا باتوجه به جزِِِِییات برای
 رسیدن به موفقیت

Commended by our pupils for our high
success levels and our attention to detail.

Microsoft® Word

 

Microsoft® Windows

 

Microsoft® Access

Microsoft® Excel

Email

 

Microsoft® Powerpoint

Microsoft® Outlook

 

Internet Browsing

 

AutoCAD®

ICDL
International Computer Driving Licence

 

با شهریه ای استثنایی در مراکز آموزشی.

Special fee arrangements for
schools and colleges.

 

لطفاٌ آدرس اینترنتی یا شماره تماس مارا برای
آخرین قیمت ثبت کنید.

Please email or telephone us for our
latest price list.

 

خیابان شریعتی
 خیابان معلم.
 خیابان گوهری.
چهارراه شیخان.پلاک 3/2 طبقه دوم
کدپستی: ۱۶۱۴۸

تلفن: ۷۷۵۶۳۳۹۶-۰۲۱

آدرس اینترنتی:
enquiries@irancomputerschool.com

Shariaty Avenue,
Teacher Street,
Gohary Street,
Sheikhan Fourways, 3/2, First Floor,
Tehran, 16148

tel: 021 775 63396

email: enquiries@irancomputerschool.com

 

 

این عقیده برخی از دانش جویان ما است:

Some of our pupil's comments:

 

"استاد من برای من تلاش بیش از اندازه نمود
برای بالاترین نمرات من"

"The tutor was very helpful and worked
hard to make sure I got the best marks."

 

"مدرسه ما که به این آموزشگاه معرفی
 شده است بیشترین درصد قبولی
 را داشته است."

"Our school recommends this service because
it has an exceptional level of success."

 

"تنها مشکلی که من داشتم انعکاس نور
 به صفحه مانیتور بود که روز بعد
 برطرف شد."

"I reported a problem with sunshine on my
monitor and it was fixed immediately."

 

 

 

ایران کامپیوتر. مدرسه

بهروان کنونی

Iran Computer School

Trading as Behravan